ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಜನವರಿ 1, 2012

4

ಬಲೆ ತುಳುಟ್ ಪಾತೇರ್ಗ

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ

– ನಿಲುಮೆ

ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ತುಳುನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡುಡ್ಲ ಪಾತೇರುವೇರ್.ಆತೆ ದಾಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ ಬದುಕುನ ತುಳುವೇರ್ ಉಲ್ಲೆರ್,ಪಿದಾಯಿದ ರಾಜ್ಯಡ್ ಪಾತೇರುವೆರ್,ಪಿದಾಯಿದ ದೇಶಡ್ಲ ಪಾತೇರುವೆರ್

’ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ’ದ ಕಾಲ ೧೩ನೇ ಶತಮಾನ,’ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಯ ಕಾಲ ೧೫ನೇ ಶತಮಾನ.ಅಂಚನೇ ’ತುಳು ಭಾಗವತ’ ’ಕಾವೇರಿ’ ಬತ್ತಿನ ೧೭ನೇ ಶತಮಾನಡ್!

‘A comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages’ ಬರೆಯಿನ ರೆವ್.ಕ್ಲಾಡ್ವೆಲ್ ’ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಬುಲೆದ್ ಉಂತುದಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು’ ಪಂಡ್ದಿತ್ತೇರ್.

ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ನಕುಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಪುಗಾರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಾ?

ಎಲ್ಯೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡಾವೊಂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂದು.ಪೊಪ್ಪಡ-ಅಮ್ಮಡ ’ತುಳುಟ್ ಬರೆವರೆಗ್ ಆಪುಜಾ?’ ಪಂನ್ದ್ ಕೇಂಡ; ’ತುಳುಕ್ ಅವೇತವೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಾ,ಆಂಡ ಮಲಯಾಳಂದ ಲಿಪಿಟ್ ತುಳು ಬರೆಪೆರ್’ ಪಣೋಂತೆರ್.ಯಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆವೋಂದ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ,ಅಸಲ್ ಗ್ ಮಲಯಾಳೊನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಪುನ ಪಂಡ್ ದ್!

ಅಂಚಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬ್ರಾಣೇರೆನ ಕಡೆಡ್ ದ್ ಕೇರಳದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗ್ ಲಿಪಿ ಆಂಡ, ಇಂಚಿ ಜರ್ಮನ್ ಮಿಷನರಿನಕುಲು ತುಳುನಾಡ್ಗ್  ಬತ್ತ್ ದ್ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯೊಗು ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಸುರು ಮಂತುದು ತುಳು ಲಿಪಿನು ಕೆರಿಯೆರ್! ಬಹುಸಃ ಅಪಾಗ ಉಂತುದಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಪುನ ಇತ್ತೇಲ ಸುರುವಾತಿಜ್ಜಿ.ವೋಲೊ ಕೆಲವೇರ್ ಬರೆವೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡಾಲ ಹೆಚ್ಚ್ ಜನ ತುಳುನು ಇತ್ತೆಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಬರೆಪುನ.ಇಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ತುಳುಟ್ ಬರೋಡಾದಿತ್ತಿನಾತ್ ಬರಹಲು ಬೈಯ್ಜ ಅಂದೆ ಪನೋಡು.ಅವ್ವು ನನಲ ತುಳುವೆರ ಉಡಲ್ದೇ ಕುಲೋಂದೊಂಡು.

ನನ ಮಿತ್ ಭಾಷೆಲ್ ಪೂರ ವೊರಿವುನು ಅಂತರ್ಜಾಲಡ್ ಇತ್ತಿನಗಾ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಪುನ ಈ ಕಾಲೋಡು,ಈತ್ ಮಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಭಾಸೆ…ಬರವುಲೆನು ಅಂತರ್ಜಾಲೊಡು ದೀವೊಡು,ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚ ತುಳುವೇರ್ ಕುಡ ತುಳು ಬರೆಪುಲೆಕ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣ್ಪುನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ’ನಿಲುಮೆ’ದ.

ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನೊಗು ನಿಕಲ್ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ,ಪ್ರೀತಿ,ಸಹಕಾರ ಬೋಡು.ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ’ಕಾಣ್ಕೆ’ ಉಂದು.

ಬೊಕ್ಕ,ತಡ ದಾಯೆ.ಬಲೆ ತುಳುಟ್ ಪಾತೇರ್ಗ 🙂

(ಯಂಕಲ ಬರಹಡೋ ಕೆಲ ಕನ್ನಡ ಪದಲು ಉಪ್ಪೋಲಿ.ತೆರಿನಕುಲು ಪಂಡರ್ಡಾ ಸರಿ ಮಂತೋನುವಾ;) )

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : yakshagana.com)

4 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು Post a comment
 1. Umesh
  ಜನ 17 2012

  Nice article…. We can speak more and more in tulu… but writing toool?… we have to develop tulu fonts and more and more we have try to use the tulu lipi… is there any possibility to develop any software… just like baraha nudi …

  ಉತ್ತರ
  • ತುಳು ಲಿಪಿ ಮನ್ಪೋಲಿ.ಆಂಡಾ ಸದ್ಯೋಗ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟೇ ತುಳು ಬರೆಪುನನೇ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡ್

   ಉತ್ತರ
 2. ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗ್ ಇಂಬ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ್ ಈ ಬರವಣಿಗೆ. ಇಂಚೆನೇ ಬರಡ್ ನನಲಾತ್.

  ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? “ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ತುಳುನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡುಡ್ಲ ಪಾತೇರುವೇರ್” – ಈ ವಾಕ್ಯೊಡು “ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ಪತ್ತ್ ದ್” ಪಣ್ಪಿನ ಸರಿ ತೋಜುಜಿ ಪಂಡ್ದ್ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ. ಅವೆನ್ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಮುಟ್ಟ” ಮಲ್ಪುಲೆ.
  ಸೊಲ್ಮೆಲು.

  ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments