ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಜನವರಿ 7, 2012

8

ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ…

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ
 • – ಶಿಹಾಬ್ ಉಲ್ಲಾಳ್, ಮಂಗಳೂರು

ಪೈಮೂನು ವರ್ಷತ್ತ್ ಲ್ ಇಪರ ಮೈಕಾಲ್ತೋ ಸೆ೦ಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋ ಮುಟ್ಟ ಮುಸ೦ಬಿ ಬಿತ್ತೋ೦ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ ಇಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗತ್ತೊ ಯಶೋಗಾಥೆ ಕುವೆ೦ಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಯಲಯತ್ತ್ಲ್, ಪಿನ್ನೆ ದಾವಣೆಗೆರೆರೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯತ್ತೊ ಪಠ್ಯಬುಕ್ ಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿಡ್. ದಾವಣೆಗೆರೆರೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯತ್ತ್ ರೆ ವಾಣೆಜ್ಯ ವಿಬಾಗತ್ತ್ ರೆ ನಾಲಮತ್ತೋ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗ್ ಹಾಜಬ್ಬರೊ ಸಾದನೆರೆ  ಬಗ್ಗೆ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪ೦ದನ ಭಾಗ-2”ಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಬುಕ್ ಲ್ ಆವಗು ಉ೦ಡು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಯತ್ತ್ ಗ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬ೦ಡೊ, ಉಡ್ತೋ ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ ಪಡಿಕ್ ರೊ ಮಕ್ಕಗ್ ಹಾಜಬಾಕರೋ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಿಕಗು ಅವಕಾಶ ಆಯಿಡ್. 2016 ತ್ತೋಲ ಈ ಪಠ್ಯ ಬುಕ್ ಇಕ್ಕ್ರ್. ಇದ್ ಅಡಕೆ ಪೇಪರೊ ಸಂಪಾದಕ ‘ನಾ. ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ’ ಹಾಜಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಯೊ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೆಳಕು’ ಚೊಲ್ಡ್ರೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಲ್ ಎಲ್ದಿಯೋ ಲೇಖನ ಎಟ್ಟಾಮತ್ತೊ ಪುಟತ್ತ್ ಲ್ ಅಡಕಮಾಯಿತಿಕ್ಕ್ ರ್.

“ಅಕ್ಷರ ಸ೦ತ” ಚೊ೦ತೇ ಪ್ರಕ್ಯಾತಿಯಾಯೋ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ ತ೦ಡೊ ರಾಯತೋ ಮಕ್ಕ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾವಗು ತೀರ, ಸಮುದಾಯತ್ತೋ ಮಕ್ಕ ಪಡಿಕನು, ಶಿಕ್ಷಣತ್ತ್ ಲ್ ವ೦ಚಿತರಾವಗು ತೀರ ಚೊ೦ತು ರಾಯತ್ತ್ ಲ್ ಒರು ಶಾಲೆ ಕೆಟ್ಪಾಟಗಾಯಿಟ್ಟ್ ಅದ್ ಗ್ ಸ೦ಬ೦ದಪಟ್ಟೊ ಅಧಿಕಾರಿಮಾರೈಲ್ ಪಲಕರಿ೦ಞಿತ್ತ್, ರಾಯತ್ತೋ, ಪೊರ ರಾಯತ್ತೋ ಪೈಸಕಾರ್ ರೊ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿಟ್ಟ್, ಅವುಡೆ ಇವುಡೆ ನಲಿ೦ಞಿಟ್ಟ್ ರಾಯತ್ತ್ ಗೊರು ಶಾಲೆ ಕೆಟ್ಪಾಟಿ ತ್ತ್ ಮಕ್ಕ ಗ್ ಪಡಿಕಗು ಆಸರೆಯಾಯಿತ್ತ್.

1965ಲ್ ಹರೇಕಳತ್ತೊ ಪಂಜಿಮಾಡಿ ಜನನ. ಮೈಕಾಲ್ತ್ ತಲೆಗ್ ಬಟ್ಟಿ ಬೈಚಿತ್ತ್ ಆರೆ೦ಜ್ ಬಿತ್ತೋ೦ಟ್ ಇನ್ನೋ ಹಾಜಬ್ಬ, ಒರು ನಾಳ್ ಒರುತ್ತ ಬ೦ತ್ “ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ ಆರೆಂಜ್?” ಚೆ೦ತ್ ಕೇಟದ್ ಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡುಕಗು ಆವತೆ ಹಾಜಬ್ಬ ನಾನ೦ತೂ ಪಡಿಚಿಟ್ಲೆ, ನ೦ಡೊ ರಾಯತ್ತೊ ನ೦ಙಳೊ ಸಮುದಾಯತ್ತೊ ಮಕ್ಕ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾವಗು ತೀರ ಚೊ೦ತು ಬೆಲ್ಯೊ ಬೆಲ್ಯೋ ಆಲ್ಮಾರ್ಟ ಪಲಕರಿ೦ಞಿತ್ತ್, ಸರ್ಕಾರತ್ತೊ ಆಪೀಸ್ ಗ್ ಪೋಯಿತ್ತ್ ಗ೦ಟೆ ಗಟ್ಟೆ ತ೦ಡೋ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯತ್ತೊ ಜೀವನತ್ತೊ ಬೈಚಿತ್ತ್ ರಾಯತ್ತ್ ಗ್ ಒರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಗ್ ಮ೦ಜೂರಾತಿ ಕಿಟ್ ಪಾಟಿತ್ತ್. ಶಾಲೆ ಗ್ ಮ೦ಜೂರಾತಿ ಕಿಟ್ಟೈಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಶಾಲೆ ಕೆಟ್ಟಗು ಅದ್ ಗ್ ಬೇನಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತ್ ಗ್ ಬೇನಯ್ತ್ ಬೆಲ್ಯೋ ಬೆಲ್ಯೋ ಅಲ್ಮಾರೋ ಕಾಲಡಿಗೆ ಪೋಯದ್ ಕನಕ್ಕಿಲ್ಲೆ, ಅ೦ತೂ ರಾಯತ್ತ್ ಗ್ ಒರು ಶಾಲೆ ಕೆಟ್ಪಾಟಿತ್ತೇ ಬುಟ್ಟುತ್ತು. ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ 2004ರಲ್ಲಿ ‘ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ’ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತ್ತ್ ಇಡೀ ದುನಿಯಾವುಗು ಪರಿಚಿತ ಆಯಿತ್ತ್. 2006ಲ್ ವರ್ಷತ್ತೊ ‘ಬ್ಯಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’, ‘ಯೆನೆಪೋಯ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸಿ ಅವಾರ್ಡ್’, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ಸಿಎನ್‌ಎನ್-ಐಬಿಎನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ಸಂದೇಶ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ‘ಇನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟತ್ತೊ ‘ಉತ್ತಮ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’, ‘ಅಕ್ಷರ ಸಂತ’ ಬಿರುದು  ಇ೦ಙನೆ ಚಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಸನ್ಮಾನ ಹಾಜಬ್ಬರೆ ತೇಡಿಯೋ೦ಟ್ ಬ೦ತ್ .

ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ….

Read more from ಬ್ಯಾರಿ
8 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು Post a comment
 1. Abdul Satthar Kodagu
  ಫೆಬ್ರ 7 2012

  ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ….

  ಉತ್ತರ
 2. ಬಸವಯ್ಯ
  ಫೆಬ್ರ 7 2012

  ಹಾಜಬ್ಬನವರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೆ,ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಸ್ವತಹ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಾಜಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ಧೇನೆ.
  ಶಿಹಾಬ ಅವರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  ಉತ್ತರ
  • ವಿದ್ಯಾ
   ಜನ 12 2014

   ಶಿಹಾಬ ಅವರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ತಿಳಿಯಬ್ಜೇಕೆಂದರೆ ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಒಳಿತಲ್ಲವೆ?? ನಮಗು ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೂವ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಬಸವಯ್ಯನವರ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಸಹಮತವಿದೆ.

   ಉತ್ತರ
 3. ದೇಶ ಮಿತ್ರ
  ಫೆಬ್ರ 7 2012

  ಬಸವಯ್ಯ ಇದು ತುಳು ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ. ಸರಿ ನೋಡ್ರಲಾ..

  ಉತ್ತರ
  • ಬಸವಯ್ಯ
   ಫೆಬ್ರ 7 2012

   ಒಹ್ ಹೌದಾ? ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ :). ಶಿಹಾಬ್ ರಿಂದ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಬರಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಲೇಖನ ಮುಟ್ಟಲಿ ಎನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ನನಗೆ.

   ಉತ್ತರ
 4. ದೇಶ ಮಿತ್ರ
  ಫೆಬ್ರ 7 2012

  Over to shihab

  ಉತ್ತರ
 5. ಫೆಬ್ರ 8 2012

  ಖ೦ಡಿತವಾಗಿಯೂ..
  ಮು೦ದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ 🙂

  ದನ್ಯವಾದಗಳು…. 🙂

  ಉತ್ತರ
 6. Niyaz ma
  ಫೆಬ್ರ 14 2013

  masha allha…conrts sir……

  ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments