ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 2012

ಅಪ್ಪು …

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ

-ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಎಚ್

ಕಳೆದವು ಎಷ್ಟೋ ನಿದಿರೆ
ಬಾರದ ರಾತ್ರಿಗಳು ,
ಹುಡುಕುತಿವೆ ಕಣ್ಣುಗಳು
ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನವಳು ,
ಮನವ ಕಾಡುತಿವೆ
ನೆನ್ನೆಯ ನೆನಪುಗಳು ,
ಹೃದಯದಲಿ ಉಳಿದಿವೆ
ನನಸಾಗದ ಕನಸುಗಳು …

Read more from ಕವನಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments