ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಮಾರ್ಚ್ 1, 2012

1

ಕಳೆದೂ ಕೊಂಡ ಪ್ರೇಮಿಯುತಾನೆ ಹೃದಯದ ಬೆಲೆಯ ತಿಳಿದಿರುತಾನೆ…

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ

– ಮನೋರಂಜನ್

ಮಾತಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಮನಸಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿತ್ತು
ನಂಬಿಕೆಯ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ; ಸುಳ್ಳಿನ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಡಿತ್ತು.

ಸತ್ಯದಾ ಹಾದಿಯಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು ಕತ್ತಲು
ಕರಿ ಮೋಡ ಕವಿದಿತ್ತು ಹೃದಯದಾ ಸುತ್ತಲು
ಮೋಹದ ಮಿಂಚು
ಮೋಸದ ಸಿಡಿಲು
ಏನಿದರ ಮಾಯೆ
ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಬಾನಲ್ಲಿ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ.

ಮನಸಿನಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನಾ ಹಬ್ಬ
ಪ್ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಯಲಿ
ನೆನಪಿನಾ ಹಣತೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೋ ಹೃದಯದಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ದುರಂತ ಪ್ರೇಮದ ಸಾರ..

* * * * * * * *

Read more from ಕವನಗಳು
1 ಟಿಪ್ಪಣಿ Post a comment
  1. ನವೆಂ 30 2012

    thumba chenagede sir

    ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments