ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2015

2

“ಬೌದ್ಧಿಕ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ” ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟ

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ

ಬೌದ್ಧಿಕ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ

2 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು Post a comment
 1. ಫೆಬ್ರ 28 2015

  ಮುಖಪುಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು amazon.in ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ.

  ಉತ್ತರ
 2. shripad
  ಫೆಬ್ರ 28 2015

  I am missing….feeling bad…All the best guys!

  ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments