ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಮಾರ್ಚ್ 19, 2015

1

ಡಿ.ಕೆ ರವಿಯವರ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಹಿಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನ.ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ

by ನಿಲುಮೆ

https://www.change.org/p/prime-minister-of-india-home-minister-of-india-make-cbi-probe-on-mysterious-death-of-ias-officer-d-k-ravi

DK Ravi

Advertisements
1 ಟಿಪ್ಪಣಿ Post a comment
  1. Shreekala Hegde
    ಮಾರ್ಚ್ 19 2015

    by seeing it is suicide so we want to clarify this .we want CBI enquiry

    ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments