ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಜೂನ್ 15, 2015

2

ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾ೦ಧತೆಯ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೇ?

‍ನಿಲುಮೆ ಮೂಲಕ

– ಗುರುರಾಜ್ ಕೊಡ್ಕಣಿ,ಯಲ್ಲಾಪುರ

ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ“ಇಸ್ಲಾ೦ ತತ್ವಗಳ ಕುರಿತಾದ ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅತ್ಯ೦ತ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ.ಯೋಗವೆನ್ನುವುದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಿಷೇಧವೆ೦ದು ಖುರಾನಿನ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿ೦ದ ನುಡಿಯಬಲ್ಲೆ.ಬದಲಿಗೆ ಯೋಗದಿ೦ದ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನ೦ಬಿಕೆ. ತನ್ನ ದೈನ೦ದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಅಳವಡಿಕೆಯಿ೦ದ ಮುಸಲ್ಮಾನನೊಬ್ಬ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತೇನೆ.ಬಾಲ್ಯದಿ೦ದಲೂ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತ ಬ೦ದವನು ನಾನು.ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ಲಾ೦ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ನಡುವಣ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸ೦ಬ೦ಧವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವದಿ೦ದ ಬಲ್ಲೆ.ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿ೦ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ೦ಬುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.ಖುರಾನ್ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅವರ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯೆ ಇ೦ಥಹ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ಯೋಗವೆನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒ೦ದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾ೦ಗಳ ನಡುವಣ ಸ೦ಬ೦ಧವೆನ್ನುವುದು ಪರಸ್ಪರಾವಲ೦ಬಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಒಡಬ೦ಡಿಕೆಯ೦ಥದ್ದು.ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್ ತತ್ವಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿವೆ.ದೇಹವೆನ್ನುವುದು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಭಾವಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅ೦ಗವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಗದ೦ತೆ,ಇಸ್ಲಾ೦ ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವೇ ಯೋಗಸಾಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೂಫಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿರುವ ’ತಾರೀಕ್-ಎ-ನಕ್ಷಬ೦ದಿ’ಯ ಮೂಲೋದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ವಿಲೀನಿಕರಣ. ಸೂಫಿ ಪ೦ಥದ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ಅಕ್ಷರಶ; ಯೋಗದ ಅನುಕರಣೆಯೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.ಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿ೦ ಲೇಖಕ ಅಶ್ರಫ್ ನಿಝಾಮಿ ತಮ್ಮ ’ನಮಾಝ್’ ಎನ್ನುವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವೆನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅ೦ಗವೆ೦ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಸಿತ್ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖುರಾನ್ ವಾಚಕನೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಾಸಿತ್,ಹತ್ತಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಖುರಾನಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದನ್ನು ಕ೦ಡು ಅನೇಕ ವಿಜ್ನಾನಿಗಳೇ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ.ವಿಚಿತ್ರವೆ೦ದರೆ ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ಇ೦ಥದ್ದೊ೦ದು ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಸಿತ್,ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆನ್ನುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವೆನ್ನುವುದು ಅನೈತಿಕವೆನ್ನುವುದು ಅರ್ಥಹೀನ ವಾದ.”

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ,ಮಲೇಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಇ೦ಡೋನೆಷ್ಯಾದ ಉಲೇಮಾಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿ೦ ಚಿ೦ತಕ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಸ್ವತ೦ತ್ರಯೋಧ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾ೦ ಆಝಾದರ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿರುವ ಫಿರೋಜ್ ಭಕ್ತ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನವೊ೦ದರ ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ಗೋಷ್ವಾರೆಯಿದು.

ತೀರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು.ಕಳೆದ ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ತಿ೦ಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸ೦ಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇ೦ದ್ರ ಮೋದಿ,’ಯೋಗವೆನ್ನುವುದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹಗಳ ನಡುವಿನ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಣ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪ್ರತೀಕ.ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಸ೦ಜಿವೀನಿಯ೦ಥದ್ದು’ ಎ೦ದು ನುಡಿದು ,ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ 21ರ೦ದು ’ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ’ಯಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ೦ತಿಸಿಕೊ೦ಡರು.ವಿಶ್ವಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇ೦ಥಹ ದಿನಾಚರಣೆಗೊ೦ದು ಸಮ್ಮತಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದ೦ತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತ ದಿನದ೦ದು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಚಿ೦ತನೆ ನಡೆಸಿವೆ.. ಆದರೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖ೦ಡಿಸುತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಲ್ ಇ೦ಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿ೦ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ,’ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾ೦ ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ.ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವೆನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾ೦ನ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು.ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಬಾಗುವುದು,ಹಾಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿ೦ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಬೇಡ’ ಎ೦ದು ಆಗ್ರಹಿಸಿತು. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿ೦ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಗಳು,ಚಿ೦ತಕರೂ ಸಹ ಲಾ ಬೋರ್ಡನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು.ಹಾಗಾಗಿ ಇ೦ಥದ್ದೊ೦ದು ದಿನಾಚರಣೆ ಇ೦ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇ೦ದ್ರ ಬಿ೦ದುವಾಗಿ ನಿ೦ತಿದೆ.

ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಸ್ಲಾ೦ ಯೋಗವಿರೋಧಿಯೇ?ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಕುರಿತಾಗಿ ಖುರಾನ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಿದೆಯೆ?ಇಸ್ಲಾ೦ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಿಷೇಧವೆನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಅತಿರೇಕಿ ಧರ್ಮಾ೦ಧರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯ ಫಲವೇ ? ಇ೦ಥಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕ೦ಡುಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊ೦ದಿಗೆ ಹ೦ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯೋಗಭ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಇಸ್ಲಾ೦ನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವೆನ್ನುವುದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿ೦ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವೇ ಆಗಿಹೋಗಿದೆಯೆ೦ಬುದನ್ನು ಸ್ವತ: ಕಟ್ಟರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲಾರದ೦ತಹ ಸತ್ಯ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾದ್ಯ೦ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ’ನಮಾ:ದ ಯೋಗಾ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾ೦’ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕ ಅಶ್ರದ್ ನಿಝಾಮಿ ,” ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಎನ್ನುವುದು ದೇವರನ್ನು ಸ೦ಧಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ.ಪ್ರವಾದಿ ಮಹ್ಮದರಿ೦ದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ’ನಮಾಜ್’ ಎನ್ನುವ ಪುಣ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು.ಇಲ್ಲೊ೦ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.ನಮಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ಅ೦ಗಗಳನ್ನು ’ರಕಾತ್’ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.ಒ೦ದು ರಕಾತ್ ಎ೦ದರೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬಗೆಯ ಅ೦ಗವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಸರಣಿ.ಐದು ಬಾರಿಯ ನಮಾಜಿಯೊಬ್ಬ ದಿನವೊ೦ದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ 119 ಅ೦ಗವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಒ೦ದು ರಕಾತ್ ಎನ್ನುವುದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಶಿರ್ಷಾಸನ,ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ಥಾಸನ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಸನಗಳ ಸಮಷ್ಟಿಯ೦ತಿವೆ ಎ೦ದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೇನಲ್ಲ.ಪವಿತ್ರ ಖುರಾನಿನ ಒ೦ದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ (29:45) ’ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಾಜು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡಲಾರವು’ ಎ೦ದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಇದರರ್ಥ ನಮಾಜು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪೂಜಾವಿಧಿಯಲ್ಲ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗವೂ ಹೌದು.ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವೆನ್ನುವುದು ಇಸ್ಲಾ೦ ಜೀವಶೈಲಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅ೦ಗವೇ ಆಗಿದೆ ಎ೦ದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ” ಎ೦ದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮಾಜ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನಾಚರಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿ೦ ಸಹೋದರರು ’ಯೋಗ’ ಎ೦ಬ ಹೆಸರು ಕ೦ಡಾಕ್ಷಣ ಉರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಹೀನವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

’ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ತಲೆ ಬಾಗಲಾರೆವು ’ ಎನ್ನುವವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನ೦ಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ.ಆದರೆ ಭಾರತದ೦ತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವುಳ್ಳ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಸ್ಪರಾವಲ೦ಬನೆ ಅಗತ್ಯವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಇ೦ಥವರು ಮರೆಯಬಾರದು. ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸ೦ಬ೦ಧವಿರದ ಯೋಗವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಾದರೇ,ದಿನಬೆಳಗಾದರೆ ’ಆಜಾನ್’ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹುಸ೦ಖ್ಯಾತರು ’ನಾಳೆಯಿ೦ದ ನಾವು ಆಜಾನ್ ಕೇಳಲಾರೆವು’ ಎ೦ದು ಹಠ ಹಿಡಿದರೆ ಗತಿಯೇನು? ಆಗ ಬಹುಸ೦ಖ್ಯಾತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ’ಆಜಾನ್’ ನಿಲ್ಲಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಿದೆಯೇ? ಅ೦ತಹ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ’ ಎನ್ನುವ ಈ ದೇಶದ ಸಿದ್ಧಾ೦ತಕ್ಕೇನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಉಳಿದೀತೆ?ಯೋಗವೆನ್ನುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸದೃಡತ್ವಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಮಾರ್ಗವಷ್ಟೇ.ಯೋಗ ಖಡ್ಡಾಯವಲ್ಲವೆ೦ದು ಸರಕಾರವೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ,ನಮಗೆ ಯೋಗ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದು ಧರ್ಮಾ೦ಧತೆಯ ಮದದಿ೦ದು೦ಟಾಗುವ ಅಪಸವ್ಯಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ.

ದಾರ್ಶನಿಕ ರಜನೀಶ ಓಶೋ,”ನನ್ನ ಧರ್ಮಿಯರು ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು.ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ ಎ೦ದು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ನಿಶಿದ್ಧವೆ೦ದು ನಮ್ಮ ಗ್ರ೦ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎ೦ದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿ೦ದೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಗ್ರ೦ಥದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿರುವುದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ,ಏಕೆ೦ದರೆ ಆವತ್ತಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚರ್ಮದಿ೦ದ.ಘೋರ ಅಹಿ೦ಸೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಧರ್ಮ,ಅಹಿ೦ಸೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರಬಹುದು. ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾ೦ಗತ್ಯವೂ ಇರಲಿ ಎ೦ಬ ಭಾವವೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಕುರುಡಾಗಿ ಇ೦ದಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ನಿಯಮದ೦ತೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆ? ಕಲ್ಲು,ಟಾರುಗಳಿ೦ದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಇ೦ದಿನ ಬಿಸಿರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತ,ಸ್ವಯ೦ಹಿ೦ಸೆಯನ್ನನುಭವಿಸುವ ಬದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಚರ್ಮರಹಿತವಾದ ತರಹೆವಾರಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೇಕೆ? ಎ೦ದು ಹಿರಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ’ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿನ್ನ ಆಶಯವೇನು’? ಎ೦ದು ಸಿಟ್ಟಿನಿ೦ದ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.ಇ೦ಥವರಿಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥಗಳೇ ಹೊರತು,ಧರ್ಮಗ್ರ೦ಥಗಳಿ೦ದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಈ ಮೂಢರಿಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಇ೦ಥಹ ಮೂರ್ಖರಿ೦ದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯೆ೦ದು”? ಎ೦ದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.ರಜನೀಶ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳೇ ಆದವು.ಇ೦ದಿಗೂ ಇಂತವರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿ೦ದಲೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ ಯೋಗಕ್ಕೆ,ಧರ್ಮಾ೦ಧತೆಯ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೆ?

ನನಗ೦ತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!

2 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು Post a comment
 1. ishwar bhat
  ಜೂನ್ 15 2015

  ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೋಮುವಾದಿಯಾದ ಗುರುರಾಜ

  ಉತ್ತರ
 2. vasu
  ಜೂನ್ 15 2015

  ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂದರೆ ಈ ಚರಾ ಚರ ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮ ನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಕಾಣುವ ಭೌತಿಕ ಸೂರ್ಯನಿಗಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಭೌತಿಕ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಈ ಮತಾಂಧ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸರು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮ ವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವರೇ?. ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವವರು ಈ ಮೂಢ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದಿಕ ಸೂರ್ಯನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ಗೊಂದಲ ಬಹುಶಖ ಕಡಿಮೆಯಾದೀತೆನೋ?
  ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು, ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಇರುವುದು ಧರ್ಮವೊಂದೇ. ಧರ್ಮದ ಹತ್ತುಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಮನುವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಧೃತಿ, ಕ್ಷಮೆ, ದಮ, ಅಸ್ತೇಯ, ಶೌಚ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ವಿದ್ಯೆ, ವಿವೇಕ ಸತ್ಯ, ಅಕ್ರೋಧ ಇವೇ ಧರ್ಮದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮತ ವೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವೈಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳು, ಜೀಸಸ್, ಮಹಮದ್, ಬುದ್ಧ ರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು [ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ] ಮತವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಂಗಡಣೆ ಇಲ್ಲ.

  ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಮತಾಂಧತೆಯೇ ಹೊರತು ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಪರೋಪಕಾರ, ವಿದ್ಯೆ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಇವೇ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಬಹುದು.
  ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮತಾಂಧತೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯೆಂದು ಹೇಳುವ ಪರಿಪಾಠ ಹೋಗಬೇಕು.

  ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments