ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Posts tagged ‘ಕನ್ನಡ ಇವೆಂಟ್ಸ್’

10
ಮೇ

ಕನ್ನಡ ಇವೆಂಟ್ಸ್

– ಕನ್ನಡ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ತಂಡ

ಕನ್ನಡ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಮಿತ್ರರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ನಾಟಕ, ನೃತ್ಯ, ಉಪನ್ಯಾಸ , ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ  ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು  ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ  ಆಸಕ್ತರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತರೂ ಸಹ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು; “ಕನ್ನಡ ಇವೆಂಟ್ಸ್” ಅನ್ನುವ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ ಪುಟ ವೊಂದನ್ನು  ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
**************************************************************************************************************
ನೀವು ನಮಗೆ ಕಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »