ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Posts tagged ‘ಸುದ್ದಿಮನೆ’

18
ಡಿಸೆ

ಸುದ್ದಿಮನೆಯ ಸ್ವಗತಗಳು

– ಹುಳಗೋಳ ನಾಗಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕ
ಪಿ.ಎಮ್. ಹೈಸ್ಕೂಲ್
ಅಂಕೋಲಾ – 581314
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

newspaper-editor-clipart-1ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ವಿನೋದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕಾಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸುದ್ದಿಮನೆ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುದ್ರಣಾಲಯಗಳೂ ಹೊರತಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದಲೋ, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಲೋ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಅಧ್ವಾನಗಳು ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿಸಿ ಹೊಗೆಯಾಗಿ ಕಾಡುವುದೂ ಉಂಟು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಗೆಯಾಗಿ ಹಾರಿಹೋಗುವುದೂ ಉಂಟು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »