ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Posts tagged ‘Facebook Graph Search’

24
ಜನ

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸರ್ಚ್

– ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸರ್ಚ್ನೀವೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ!? ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ನಿಲುಮೆಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ತರತರದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಕವನರಚನೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿದ ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಯಾರದರೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ‘binomial theorem’ ಅಂದಕೂಡಲೇ, ಅಥವಾ “cervical cancer” ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಕೂಡಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ‘ಗೂಗಲ್’ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ.

ಆದರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹುಡುಕುಯಂತ್ರ(search engine)ವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಂತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಫ್ ಸರ್ಚ್ ಎನ್ನುವ ಈ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಇದು ಅಂತಿಂತ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಿಲಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದು. ಗೂಗಲ್ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲಿ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಇಷ್ಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮತರಹದೇ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುವ ಜನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಹುಡುಕುಯಂತ್ರ(semantic search engine).

Read more »