ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

22
ಡಿಸೆ

ದೈವಭಕ್ತಿಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಮಾತೆ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವಿ

-ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ,ಮೈಸೂರು

Sharada Maateನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಮಾತೆ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ತರಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ದೇವಿಭಕ್ತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಾಣುವ ತಾಯಿ, ಪತಿಗೆ ಸೇವೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪತ್ನಿ, ಪತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವ ಪತ್ನಿ, ತಪಸ್ವಿನಿ, ಪತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗನ್ಮಾತೆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿವೆ. ಆದರೂ ಪತಿ – ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧ, ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಳು, ಕಾಮ, ಪ್ರೇಮ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವಿಯ ಮೇಲೆ, ಪತಿಯ ಸೇವೆಗೆ, ಜನರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ತಾಯಿಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ …

೧೮೫೩ನೆಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೨ರಂದು ಜಯರಾಮವಟಿ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮುಖರ್ಜಿ, ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಿದೇವಿಯವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದಳು.ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ ಆದರೂ ಶೀಲ ಹಾಗೂ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆಗಿದ್ದರು. “ಬ್ರಾಹ್ಮಣ” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಡವರಾದರೂ ಸೌಜನ್ಯತೆಗೆ ಬಡತನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೀನರೆನಿಸಿದ್ದರೂ ಧಾರಾಳಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗದ್ದೆ ಇತ್ತು, ಕಣಜ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಭತ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮಾರುವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರರ ನೋವಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನುವ ಆದರ್ಶ ಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

Read more »