ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

25
ನವೆಂ

ಮನಸೇ..!

– ಸ್ನೇಹ

12ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ನಡುವಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಒಳನೋಟವಿದು.

ಮನಸೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದು ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಬೇಕಿರುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೊ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮಗಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೀವಿ ಎಂದು ಅರಿತರೆ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಬಹುಶಃ ತಿಳಿಯಬಹುದೇನೋ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಮುಪ್ಪಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಟುವಾದ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ನೀರಿಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮನಸಿನ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »