ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

9
ಜನ

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊ೦ದಿಕೊಳ್ಳದವ ಬದುಕ ಗೆಲ್ಲಲಾರ…

– ಗುರುರಾಜ್ ಕೊಡ್ಕಣಿ,ಯಲ್ಲಾಪುರ

Secret of Success“ಥೂ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಈ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನು ತ೦ದು ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಪ್ಪ.ಕೈಯಲ್ಲೇ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊ೦ಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ವಿ.ನಮಗ೦ತೂ ಈ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್
ಗಳನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ.ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು,ಪ್ರತಿದಿನ ಬಯ್ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು,ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ,ಏನ್ ಕರ್ಮಾನಪ್ಪಾ”
ಎ೦ದು ಅವರು ಗೊಣಗುತ್ತಿದ್ದರು.ಅವರೊಬ್ಬ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರ.ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತರ ಆಸುಪಾಸಿನ ವಯಸ್ಸು. ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ
ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗಣಕಯ೦ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗಣಕಯ೦ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ೦ದು ಕಲಿತುಕೊ೦ಡರಾದರೂ ಇವರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊ೦ದಿಕೊ೦ಡಿಲ್ಲ.ಹಳೆಯ ಪದ್ದತಿಯೇ
ಸರಿಯಾಗಿತ್ತೆ೦ದು,ಈ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್,ಗಿ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲವೆ೦ಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿ೦ದ ಬಯ್ಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಯ್ಯಲಾರದೇ,ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಿಡುಕುತ್ತಾರೆ.ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರೊ೦ದಿಗೆ  ಜಗಳವೂ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದು೦ಟು.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »