ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

19
ಏಪ್ರಿಲ್

ನಿಜಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ – ಭಾಗ ೨

– ಹರೀಶ್ ಆತ್ರೇಯ

ನಿಜಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣನಿಜಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ – ಭಾಗ ೧

ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆವು, ಹಳೆಗನ್ನಡಾಭ್ಯಾಸಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಱ ೞ ಗಳನ್ನು ’ರಳ’ ಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ದೇಸೀ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ’ಳ’ (ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ)ವನ್ನು ’ಕುಳ’ ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ’ಲ’ ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ’ಳ’ ವನ್ನು ’ಕ್ಷಳ’ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ’ಳ’ ಕಾರವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ರಳ,ಕುಳ,ಕ್ಷಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಉದಾಹರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೀಗ ನೋಡೋಣ

ರಳ                                             ಕುಳ

ಹಳೆಗನ್ನಡ (ೞ್)                            ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ಳ

ಪೊೞೆ = ನದಿ                                ಪೊಳೆ = ಪ್ರಕಾಶಿಸು

ಆೞ್ = ಮುಳುಗು                          ಆಳ್ = ಸೇವಕ, ಮನುಷ್ಯ

ಬಾೞ್ = ಜೀವನ                            ಬಾಳ್=ಕತ್ತಿ

ಬಾೞೆ= ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮೀನು       ಬಾಳೆ = ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣು

ತೞೆ= ಛತ್ರಿ                                    ತಳೆ =ಹೊಂದು

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »