Skip to content

ಮಾರ್ಚ್ 30, 2017

1

ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು.

by ನಿಲುಮೆ

ಭಾರತೀಯರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮಿಕ್ ಮತಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ  ಹಾಗೂ  ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ?

http://

Advertisements
1 ಟಿಪ್ಪಣಿ Post a comment
  1. vasu
    ಮಾರ್ಚ್ 31 2017

    ಮನುವು ತನ್ನ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಂದರೆ ನಾಮ ಸತ್ಕಾರಃ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಜೀವಂತ ವೈಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಿರುಚಿ ಇಂದು ಜಡ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂಜೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದುರ್ದೈವ.

    ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments