ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

3
ಜೂನ್

ಗೋವಿ೦ದ ಪೈ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ…!

-ಸಾತ್ವಿಕ್

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿ೦ದ ಪೈ ಅವರದು ಬಹುಮುಖೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಧನೆಯ೦ತೆ ಸ೦ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಬಹುಭಾಷಾ ವಿಶಾರದ ಕೂಡ. ಗೋವಿ೦ದ ಪೈ ಅವರದು ಶ್ರೀಮ೦ತ ಸಾಹುಕಾರ ಬಾಬಾ ಪೈ ಮನೆತನ. ಅವರ ಜನನ ೧೮೮೩ ರ ಮಾರ್ಚ್ ೨೩ ನೆಯ ತಾರೀಕಿನ೦ದು ತಾಯಿ ದೇವಕಿಯಮ್ಮ ಅವರ ತವರುಮನೆಯಾದ ಮ೦ಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ದೇವಕಿಯಮ್ಮ ಶ್ರೀಮ೦ತರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ಮಗಳು. ಗೋವಿ೦ದ ಪೈ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರ, ಸೋದರಿಯರು ಕೂಡ ಮ೦ಜೇಶ್ವರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿಬೆಳೆದವರು. ಗೋವಿ೦ದ ಪೈ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಎ೦. ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಇದರಿ೦ದಾಗಿಯೇ ಮ೦ಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿ೦ದ ಪೈ ಎ೦ದು ಗುರುತಿಸುವುದು೦ಟು. ಆದರೆ ಅವರ ತ೦ದೆಯ ಮನೆ ಮ೦ಗಳೂರು. ಅವರ ತ೦ದೆ ಶ್ರೀ ಸಾಹುಕಾರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೈ ಅವರಿಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಗ೦ಡುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಹಿರಿಯವರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಾ ಇದ್ದರು. ಗೋವಿ೦ದ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಮಾಳಪ್ಪ ಪೈ ಎ೦ಬ ಮನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇತ್ತೆ೦ದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಗೋವಿ೦ದ ಪೈಗಳ ಆರ೦ಭಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮ೦ಗಳೂರಿನ ಮಿಶನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನ೦ತರ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೈನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸು ಮಾಡಿದರು. ಮ೦ಗಳೂರಿನ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇ೦ಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಮು೦ದಿನ ಓದಿಗಾಗಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿ ದೊರೆತದ್ದು ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ, ಮು೦ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೂ ಆದ ಡಾ.ಎಸ್.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು. ಇ೦ತಹ ಪರಿಸರದಿ೦ದ ಪೈ ಅವರ ಅನುಭವ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಬಿ.ಎ. ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಮೊದಲಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ಸ೦ಸ್ಕೃತ, ಬ೦ಗಾಳಿ, ಪಾಳಿ ಮು೦ತಾದ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ಕಲಿತರು. ಇವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವಘಡವೊ೦ದು ಸ೦ಭವಿಸಿತು. ಇವರು ಬಿ.ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ತ೦ದೆಯವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಮದರಾಸಿನಿ೦ದ ಹಿ೦ದಿರುಗಿದ ಪೈ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಮರಳಿಲ್ಲ. ಮು೦ದೆ ಮನೆಯೇ ಅವರ ಸರ್ವಸಾಧನೆಯ ಕೇ೦ದ್ರವಾಯಿತು. ಬಿ.ಎ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಫಲಿತಾ೦ಶವೂ ಪ್ರಕಟಗೊ೦ದು ಸುವರ್ಣ ಪದಕವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಗೋವಿ೦ದ ಪೈ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮು೦ದುವರೆಸಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ.ತಮ್ಮ ಬಿ.ಎ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮ೦ಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಗೋವಿ೦ದ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹಯೋಗ ಕೂಡಿಬ೦ತು.

Read more »

3
ಜೂನ್

ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ ಭೀತಿ!

– ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯ
ಇಂಗಿಷ್ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯು ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ರೋಗವನ್ನು ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಗುಳಿಗೆಗಳು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿಸುವ ಕಾರಣ ರೋಗ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ.  ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ರೋಗಮೂಲ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
`ಅದ್ಯಾವುದೋ ಬೇರಂತೆ, ನಾರಂತೆ, ಸೊಪ್ಪು, ಎಲೆ, ಬಳ್ಳಿಯಿಂದಾನೂ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಹಣ್ಣೂ ಮದ್ದಂತೆ, ಕಾಯಿಯೂ, ಕಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಬೀಜವೂ ರೋಗ ನಿವಾರಕವಂತೆ. ಹಲವು ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಔಷಧಿ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಗು ಮುರಿದದ್ದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು. `ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡದಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡಾ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತು. ಇದೀಗ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಷೇಧ! ಅದು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ. ಮೇ 1ರಿಂದ ಈ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಅಲ್ಲ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಾಸ್ತವ ಕಾರಣ- ಭೀತಿ! ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ. ಜನರೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ!