ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

6
ನವೆಂ

ಅಭಿಮಾನ, ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ

– ಮು.ಅ ಶ್ರೀರಂಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

Herosimಈ ನನ್ನ ಬರಹ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೂರ್ತವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ! ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಸರನೆ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು “ಮೂರ್ತ”ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಾಗ ಅವು ತೀರಾ ತೆಳುವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ನಡುವಿನ ಗೆರೆಯೂ ಹೀಗೆ ತೆಳುವಾದದ್ದೇ. ಆ ಗೆರೆ ಅಳಿಸಿಹೋದಾಗ ಅಭಿಮಾನ + ಆರಾಧನೆ =ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಂಬ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣ ರೂಪುಗೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

 “ಅಭಿಮಾನ”  “ಆರಾಧನೆ” ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ನಡೆಯುವ ಲೀಟರುಗಟ್ಟಳೆ “ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ”. ಆ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ನಟನನ್ನು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಅಭಿಮಾನ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು “ಆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ”ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರಂತೆ. ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಆಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಅವಿವಾಹಿತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತೇನೋ?