ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

Archive for

4
ಮಾರ್ಚ್

ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ : ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್…೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಮುಗಿಸಿದ ಫ಼್ರೆಶರ್ಸ್

ಇದು ರೆಫ಼ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್

  • ೨೦೧೧ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಮುಗಿಸಿದ ಫ಼್ರೆಶರ್ಸ್
  • ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು
  • Research, build and maintain common reference data structures on the Global Reference Database (GRD) used by various business units within the firm, including domestic and foreign Equity and Fixed Income Trading, Research, Compliance, Corporate Actions and Settlements.
  • Respond to requests from investment divisions to research and set up/amend any or a set of the following common reference data on the GRD: securities, issuers, corporate structures (hierarchies), funds, sub portfolios, industry codes, brokers, and any supporting structure attributes.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು »