ವಿಷಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಾಟಿರಿ

ಮಾರ್ಚ್ 6, 2012

ಅ೦ಡ್- ಇ೦ಡ್

‍shihaullal ಮೂಲಕ

-ಶಿಹಾ ಉಳ್ಳಾಲ್

ಅ೦ಡ್ ಉಮ್ಮ ಬುಲ್ಪುಟ್ ತ್ತ್,

ಮೋನು ಚೋರು ಉ೦ಡುಲ್ಲೆ ಚೊ೦ತು.

ಇ೦ಡ್ ಉಮ್ಮ ಬುಲ್ಪುಡ್ ರ್ ,

ಮೋನು ಚೋರು ತ೦ಡಿಲ್ಲೆ ಚೊ೦ತು.

Read more from ಬ್ಯಾರಿ

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments